În luna mai 2021, s-a lansat inițiativa civică pentru definirea problemei animalelor hoinare, cu sau fără stăpân, din România, care dorește să pună la masă toți factorii interesați, de la autorități publice, la ONG-uri variate, specialiști veterinari și educatori, lideri de opinie și mass-media. Proiectul ”Animalele domestice hoinare și fără stăpân în România. Definirea problemei sociale și de mediu printr-o abordare participativă și inovare socială” construiește un cadru de dezbatere și implicare civică a tuturor factorilor interesați, pentru ajungerea la un acord cu privire la starea de fapt a problemei, la cauzele ei și efectele prezenței acestor animale asupra mediului social și natural.

Proiectul este derulat de ”Societatea Română de Sălbăticie”, în parteneriat cu ”Federația Coaliția Natura 2000 România”, care reunește peste 20 de organizații de mediu, și ”Asociația pentru Parteneriat Comunitar Brașov”, care are o vastă experiență în elaborarea de politici publice, democrație participativă și advocacy. Perioadă implementare: mai 2021- octombrie 2022.

Numărul foarte mare de animale domestice hoinare, cu sau fără stăpân, în special câini și pisici, este o problemă serioasă și complexă cu care România se confruntă de ani buni.

”Definirea corectă a problemei și ajungerea la un pact social pot genera soluții viabile pe termen lung de reducere a numărului animalelor hoinare și a efectelor lor negative, dar și pentru creșterea preocupării umane în ceea ce privește bunăstarea animalelor hoinare. Cheia este o abordare multidisciplinară și participativă de dezbatere a subiectului prin stabilirea de 3 grupuri de lucru tematice și a unei platforme online, care să abordeze cele trei perspective ale problemei: cea socială, de mediu și de bunăstare animală.”, a declarat Alexandru Bulacu, Președinte Societatea Română de Sălbăticie.

”Se abordează prioritar componenta de mediu și schimbări climatice, tratând problema animalelor domestice hoinare într-un cadru multidisciplinar și participativ în care care vor analiza subiecte precum efectele prezenței în număr mare a cainilor si pisicilor în mediul natural și perturbările în distribuția și comportamentul mai multor specii din fauna sălbatică cauzate de acestea.”, a adăugat George Kudor, Director Federația Coaliția Natura 2000 România.

campanie națională de advocacy va conștientiza publicul larg și instituțiile abilitate asupra complexității problemei și a implicațiilor majore. Proiectul analizează cadrul legal și politicile relevante subiectului abordat și susține dialogul dintre ONG-uri și factorii de decizie. Toate activitățile proiectului promovează metode participative și instrumente de implicare civică.

”Implicarea și participarea instituțiilor, publice sau private, și a publicului larg este foarte importantă pentru succesul proiectului. Pentru că privim acest exercițiu din prisma unui exemplu de bune practici de participare și civism, este de ajutor experiența organizației noastre și instrumentele de implicare cetățenească pe care le vom promova prin intermediul acestui proiect.”, a spus Mihaela Cârstea, Expert Asociația pentru Parteneriat Comunitar Brașov.

Rezultatul așteptat este realizarea unei strategii și a unui plan de acțiune pentru soluționarea problemei, precum și promovarea metodelor de implicare civică, care pot ajuta la definirea și rezolvarea altor probleme din societate. Mai multe informații despre proiect vor fi disponbile pe www.animalehoinare.ro și https://www.facebook.com/animalehoinare/ începând cu luna iunie 2021.

Proiectul este derulat de ”Societatea Română de Sălbăticie”, în parteneriat cu ”Federația Coaliția Natura 2000 România”, și ”Asociația pentru Parteneriat Comunitar Brașov”, și beneficiază de o finanțare în valoare de 133.962,88 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

„Lucrăm împreună pentru o Europă verdecompetitivă și incluzivă”.

What's your reaction?
2Cool0Upset1Love0Lol

Prioritățile noastre sunt legate de sălbăticie, reintroducere de specii, comunicare și educație. 

Lucrăm pe educație și probleme de conservare a biodiversității, cu accent pe partea socială.

Consultanță, conferințe, evenimente, comunicare, educație.

Copyright © SRS 2021. Imagini: Silviu Matei. Toate drepturile rezervate.

to top
Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Ekoterra